เป้าหมาย (Goals)

เราจะเป็นบริษัท ชั้นนำที่ผลิตสารอินทรี และสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

  1. เราจะทำกำไรสุทธิมากกว่า 30 ล้านบาทในปีที่2
  2. เพิ่มฐานลูกค้า ให้มีออเดอร์ สินค้ามากกว่า 10 ล้านบาท ต่อเดือน ภายใน 4 ปี
  3. เราจะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการสินค้าเกษตรอินทรีย์และวัตถุดิบในด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ในอาเซียนภายใน 3 – 6 ปี
  4. โดยมีเป้าหมาย ลำดับโครงการดังนี้
    1. ปีที่ 1-2 เราจะทำโครงการที่ Subproject 1 และ Subproject 2 คือ สร้างโรงงานผลิต อาหารพืช (ผลิตสารอาหารพืช) และโรงงานผลิต เมล็ดพันธ์พืช (ผลิตเมล็ดพันธ์พืช)
    2. ปีที่ 3-4 เราจะทำโครงการที่ Subproject 3 และ Subproject 4 คือ ปลูกพืชผัก แปลรูปพืชผัก และปลูกสมุนไพร แปลรูปสมุนไพร
    3. ปีที่ 5-6 เราจะทำโครงการที่ Subproject 5 และ Subproject 6 คือ

ปิดปรับปรุง

กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ