วัตถุประสงค์ของธุรกิจ

ผลิตอาหารพืช
สร้างโรงงานผลิตปุ๋ย Lam1(Silicon Acids)/ Lam2(Fulvic Acids)/ Lam3(Humus) และอื่น ที่ตลาด ต้องการ
เมล็ดพันธุ์​
สร้างโรงงานผลิต เมล็ดพันธุ์พืช เริ่มจาก เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและอื่นๆ ตามลำดับ
พืชผัก​
ผลิตพืชผัก สร้างฟาร์มเกษตร อินทรีที่มีคุณภาพ และปลูกพืชผัก ให้ลูกค้าในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า แปรรูปพืชผัก เพื่อ ถนอมอาหารและสร้างมูลค่า สินค้า
สมุนไพร​
ปลูกสมุนไพร ตามภูมิประเทศ เพื่อสนองความต้องการโรงงานผลิตยารักษาและผู้บริโภค แปลรูปสมุนไพร นำสมุนไพรที่ปลูกมาแปลรูปเพื่อสร้างมูลค่า และสนองความต้องการ ของตลาดของคนรักสุขภาพ
ผลิตอาหารสัตว์
ผลิตอาหารสัตว์ ที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่าย
อาหารเสริม และเสริมอาหา​
อาหารเสริม ผลิตเพื่อจำหน่าย และรับผลิต OEM : Original Equipment Manufacturer
เสริมอาหาร ผลิตเพื่อจำหน่ายรับผลิต OEM : Original Equipment Manufacturer

ปิดปรับปรุง

กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ