บริษัท แหล่มคอปเรชั่น จำกัด

เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการผู้นำด้านการผลิตสารอินทรีที่มีคุณภาพสูง ในภูมิภาค อาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิuค้า และบริการโซลูชั่น(solution) ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของ ลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและ สร้างความเจริญก้าวหน้าในสังคมและชุมชนพร้อมๆกัน

ผลิตอาหารพืช

มีโรงงานผลิตปุ๋ยที่ได้มาตรฐานการรับรอง

เมล็ดพันธุ์

มีโรงงานผลิต เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธ์ข้าวโพด

พืชผัก

ฟาร์มเกษตรอินทรีที่มีคุณภาพ แปรรูปพืชผัก

สมุนไพร

มีโรงงานผลิตยารักษา แปลรูปสมุนไพร

ผลิตอาหารสัตว์

ผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เพื่อจำหน่าย

อาหารเสริม

ผลิตอาหารเสริม และรับผลิต OEM เพื่อจำหน่าย

LAM

CORPORATION

COMPANY LIMITED

ความเป็นมาของโครงการ

ปัจจัย สี่ ที่มนุษย์ขาดไม่ได้คือ อาหาร ยารักษา เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย ดังนั้น อาหาร คือหนึ่งในปัจจัยต้นๆ ที่ สำคัญที่สุด และรองมาคือยารักษา ถ้าหากเราได้รับสารอาหารที่ดี มีคุณภาพ นอกจากเราจะมีร่างกายที่แข็งแรง แล้วยังจะห่างไกลโรคด้วย ดังสุภาสุภาษิต ที่ว่า “อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”

เราคือผู้นำด้านการผลิตสารอินทรี

ด้านการผลิตสารอินทรีที่มีคุณภาพสูง ในภูมิภาค อาเซียน

บริษัท แหล่ม คอปเรชั่น จำกัด

เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการผู้นำด้านการผลิตสารอินทรีที่มีคุณภาพสูง ในภูมิภาค อาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิuค้า และบริการโซลูชั่น(solution) ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของ ลูกค้า

  • 5/2 ถนนโอสถาพันธ์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • 081-555-9999
  • lamcorporation@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม กับเราผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง

logo-gold

บริษัท แหล่ม คอปเรชั่น จำกัด

ติดตามข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสาร ติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร เพียงคุณลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์

Copyright All Rights Reserved © 2019 LAM CORPORATION COMPANY LIMITED

ปิดปรับปรุง

กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ